Utbildning Skog Färna AB

Kort historik Utildning Skog Färna AB

  

 

Färna by tillhör Skinnskattebergs kommun i Västmanland. Orten har ett industriellt förflutet med en järnhantering som började redan på 1300-talet. Järnbruket nådde sin höjdpunkt på 1700-talet med hjälp av holländska valloner. I slutet på 1700-talet byggdes också Färna Herrgård som bostad för järnbrukets disponent. Järnhanteringen i Färna upphörde i början på 1900-talet.

I slutet på 40-talet köptes Herrgården av Domänverket (nuvarande Sveaskog) som förvaltade densamma till kursgård. Bl.a. utbildade man här Kronojägare (skogsvaktare) under några år i slutet av 40-talet och början på 50-talet. Men huvudsakligen var det internutbildning för Domänverkets tjänstemän, såväl kvinnliga och manliga.

I mitten på 50-talet byggdes det vi i dag kallar Maskinskolan.  Det var en fröjd för mekaniseringens intåg i skogsbruket. I och med den hade nu Domänverket en komplett kursgård för såväl tjänstemän som skogsbruksarbetare.

I och med mekaniseringen inom skogsbruket och datans intåg i administrationen sjönk antalet anställda i Domänverket drastiskt. Som en följd av detta sålde man 1995 utbildningsenheten ink. Maskinskolan till AMU, nuvarande Lernia. Herrgården behölls under några år för att sedan säljas till dess nuvarande ägare.

AMU behöll utbildningsenheten i knappt tre år då den sedan såldes till des nuvarande ägare Jan Martinsson 1997. Namnet blev Utbildning Skog Färna AB.

Som framgår av ovanstående finns i Färna en lång tradition av skoglig utbildning, från barkspade och timmersvans, från skogskörning med häst till dagens högteknologiska maskiner.

Vi utbildar i dag inte bara Skogsmaskinförare utan även skogsvårdare. Vi har behörighet att genomföra s.k. behörighetskurser. Bl.a. Natur- och kulturmiljövård, Röj- och Motorsågkörkortet. Vi samarbetar med SYN och Säker Skog.

Vår kursverksamhet är inte enbart förlagd till vår huvudort Färna. Vi ordnar utbildningen utifrån kundens önskemål. Vi har idag lokalkontor i Oviken, Jämtland och Bjuråker, Hälsingland.

Vi är nu även PEFC-certifierade via SMF Certifiering AB.

Som framgår av ovanstående finns i Färna en lång tradition av skoglig utbildning. Utbildning Skog Färna AB känner här ett stort ansvar att föra denna tradition vidare på ett högkvalitativt och ändamålsenligt sätt.