Utbildning Skog Färna AB

Röjsågkörkort

Jonny Olsson demonstrerar svepröjning.

För att se fler bilder klicka här

Ska du arbeta med röjsåg så krävs det att du har dokumenterade kunskaper. Den här utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid diverse vanligt förekommande röjsågsarbeten. Röjsågkörkortet är framtaget av säker skog, 

Vi utför kontinuerligt röjsågsutbildniningar med RA och RB behörighet. Våra kurser anpassas efter kundens behov.

Kontakta oss för en intresseanmälan eller mer information.

 

 

 

 

Nivå RA
Sågens skötsel, svepröjningsteknik.

Nivå RB
Fällningsteknik, arbetsplanering.

Nivå RT
Gräs- och slytrimning med skärande verktyg i plast.