Utbildning Skog Färna AB

Natur- och kulturmiljövård (Grönt kort)

Vil du satsa på skogsjobb eller jobbar du redan i branschen?

För att få leda eller utföra skogliga arbeten så kräver skogsbranchen en aktuell Natur- och kulturmiljövårds utbildning (grönt kort) om du ska jobba på certificerad skogsmark. Detta innebär att man ska gå en förnyelse kurs vart 5:e år.

Certificerad skogsmark har växt stort de senaste åren. Idag är ca 12 miljoner hektar skog FSC-cerificerad och drygt 11 miljoner är PEFC-certificerad skogsmark. Mycket skog är dubbelcertificerad och andelen certificerad skogsmark ökar ständigt.
Där av de ökade kraven på skogsarbetarna och vikten av Natur- och kulturmiljövård.

Vi utför kontinuerligt natur- och kulturmiljövårds kurser men även förnyelse av natur- och kulturmiljövårdskurser. Utbildningen är en så kallad SYN-kurs. Detta innebär att Skogsbrukets yrkesnämd har gemensamt utformat kursen. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i miljö- och kulturhänsyn vid utförande av skogliga arbeten.

 

Kontakta oss för en intresseanmälan eller mer information.