Utbildning Skog Färna AB

 

Hjärt-lungräddning

    

Utbildningen är en halv- till hel dags utbildning, beroende på gruppstorlek. Vuxen-HLR med hjärtstartare och första hjälpen vänder sig till alla branscher. Våra instruktörer är certifierade enligt HLR-Rådets riktlinjer. Eleven ska lära sig hur man hanterar en krissituation samt hur man upprätthåller syresättning och blodcirkulation när hjärtat har stannat. 

Denna utbildning ger mycket praktisk erfarenhet både i HLR och att lägga tryckförband.

  

Kontakta oss för en intresseanmälan eller mer information.

Magnus Sandström tel. 070 - 324 15 18
e-post: utbildningskogfarna.magnus@telia.com